Ouder werk

In het verleden heb ik naast tekenen ook veel aan fotografie, video- geluidsinstallatie gecombineerd met performance gedaan. Werken met digitale technologie is op de achtergrond gekomen omdat Ik meer bezig wilde zijn met mijn handen omdat dit mij meer ruimte bood aan mijn intuïtiviteit, hierdoor ben ik mij naast tekenen gaan focussen op o.a. papiercollages, schilderen en installatie van natuurlijke materialen. Interactieve kunst speelt nog steeds een belangrijke rol in mijn werk.

Video Performance met geluidsinstallatie:
HERDENKING 2006, videoinstallatie, 47 mÍn

ln een hoek van een donkere ruimte zijn twee video’s geprojecteerd.
Links zijn getallen te zien die oplopen van een tot en met vijfenvijftigduizend.
Elke getal staat voor een slachtoffer. De getallen verspringen en worden langzamerhand steeds groter.
De aantal slachtoffers lijken oneindig. Rechts zit ik op een stoel. lk sla in een ritme doorlopende gebedskruisjes.
Dit ritme loopt syngroon met een geluid op de voorgrond dat gemaakt is met het ‘klakken’ van de tong.

De video met het verspringen van oplopende getallen, de beweging van de gebedskruisjes en het geluid van de klakkende tong, hebben bewust of onbewust een hypnotiserende werking.
Dit werk is ontstaan nadat ik in een krant las en beelden op televisie zag over de aardbevingen in Pakistan, Afghanistan en lndia.

lk was geschokt over de gebeurtenis maar nog meer van de beperkte aandacht die de media hieraan uiteindelijk heeft besteedt. Het is oneerlijk verdeelt en niet gelijkwaardig dat een arm land beduidend minder onder de aandachtkomt en hulp tekort blijft.

Welke mate van media hadden we kunnen verwachten als deze natuurrampen in een welvarend land hadden plaatsgevonden? Mijn werk kan gezien worden als een vorm van herdenking voor alle slachtoffers die te snel in vergetelheid zijn geraakt.

 

OVERIGE

Rechts: Dans Performance met Video-geluids-Installatie; In Between Dreams, 2006

Midden: Performance; De chocolade paashaas, 2006

Links: Opdrift, Oeral Festival, wijze spreuk gelaserd in metalen silhouet, 2008; Als je de tijd accepteert, houd je tijd over.